Tập huấn nâng cao năng lực về Xúc tiến Đầu tư cho cán bộ làm công tác Xúc tiến Đầu tư và lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức về thu hút đầu tư theo định hướng và tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đến năm 2050; cung cấp kiến thức về xây dựng và triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn cho đội ngũ thực hiện, theo sát chủ trương, định hướng của quản lý nhà nước; góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ triển khai nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế và tình hình phát triển kinh tế – xã hội; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II tổ chức lớp “Tập huấn nâng cao năng lực về Xúc tiến Đầu tư cho cán bộ làm công tác Xúc tiến Đầu tư và lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn”. Lớp học được tổ chức từ ngày 12/9 đến ngày 14/9 tại Cần Thơ.

Tham gia lớp học là đội ngũ làm công tác xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư, cán bộ cấp huyện và các đối tượng khác có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *