Bản tin hoạt động IPCS từ 17/5 đến 23/5/2021

Các hoạt động xúc tiến đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam IPCS diễn ra từ ngày 17/5 đến 23/5/2021 có các điểm chính sau đây.

Ngày 18/5/2021, ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Cô phần Viva Consulting. Mở ra những cơ hội và tiềm năng mới đầy hứa hẹn, xem thêm chi tiết tại đây.

Triển khai các hoạt động đi đôi với phòng ngừa dịch Covid-19

Ngày 19/5/2021, làm việc với Viện Kinh tế Xanh. Thảo luận về nội dung hợp tác trên các chương trình xúc tiến đầu tư thời gian tới.

Ngày 20/5/2021, tham dự Hội thảo trực tuyến “India-Vietnam Meet in Medical Devices Sector”. Nội dung được phổ biến về các báo cáo tình hình xây dựng quan hệ Việt-Ấn trong lĩnh vực Y tế, mua sắm trang thiết bị và mong muốn sẽ có nhiều hợp tác trong tương lai.

Dự kiến các chương trình xúc tiến đầu tư trong tuần tiếp theo:

  • Hội nghị trực tuyến ngành cà phê “India-Vietnam cooperation in coffee industry” tổ chức ngày 27/5/2021, đăng ký tại đây.
  • Hội thảo trực tuyến “Các công ty lâu đời tại Nhật Bản” tổ chức ngày 23/6/2021, ngày 21/7/2021 và ngày 20/8/2021, đăng ký tại đây.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

Phòng Thông tin Tư liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *