Bản tin hoạt động IPCS từ 24/5 đến 30/5/2021

Các hoạt động xúc tiến đầu tư của Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam IPCS diễn ra từ ngày 24/5 đến 30/5/2021 có những điểm chính sau đây.

Xem Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021 tại đây.

Ngày 24/5/2021, thảo luận với Ngân hàng UOB và doanh nghiệp về các nội dung hỗ trợ thời gian tới.

Ngày 25/5/2021, tiếp doanh nghiệp đến làm việc, giải đáp thắc mắc về các thủ tục đầu tư.

Ngày 26/5/2021, IPCS chủ động đề xuất gặp, trao đổi phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp với KOTRA và KOCHAM. Xem nội dung chi tiết tại đây.

Ngày 28/5/2021, tổ chức buổi họp trực tuyến với doanh nghiệp Ấn Độ đang có nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Dự kiến các chương trình xúc tiến đầu tư trong tuần tiếp theo:

  • Hội thảo trực tuyến “Các công ty lâu đời tại Nhật Bản” tổ chức ngày 23/6/2021, ngày 21/7/2021 và ngày 20/8/2021, đăng ký tại đây.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam

Phòng Thông tin Tư liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *