Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020 và xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 – 2020 và xây dựng chương trình hành động của Chính phủ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025
1754/BC-BKHĐT

Nội dung chi tiết xem file đính kèm: 1754_BKHDT

(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *