Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội

(MPI) – Ngày 30/8/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT về việc Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Cụ thể, 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội gồm:

  1. Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội;
  2. Thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ;
  3. Thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ;
  4. Thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ;
  5. Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Theo đó, danh mục và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội được ban hành tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hết hiệu lực kể từ ngày 30/8/2021.

Trong đó, các thủ tục hành chính công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.002014; thông báo thay đổi nội dung tiếp nhận viện trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001202; thủ tục cung cấp thông tin, bản sao Báo cáo đánh giá tác động xã hội và Văn bản tiếp nhận viện trợ, tài trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001197; Thông báo tiếp nhận viện trợ tài trợ mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.000338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý viện trợ, tài trợ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.

Thủ tục hành chính nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu mã hồ sơ thủ tục hành chính 2.001180 do cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thực hiện./.

Xem tại đây: Quyết định số 1238/QĐ-BKHĐT

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *