Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 28/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nghị định số 122/2021/NĐ-CP gồm 7 Chương, 81 Điều, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Về phạm vi điều chỉnh, tại Điều 1 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư là hành vi vi phạm pháp luật có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện mà không phải là tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự và được quy định tại Nghị định này, bao gồm: Vi phạm quy định trong lĩnh vực đầu tư (bao gồm: đầu tư công, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)); Vi phạm quy định trong lĩnh vực đấu thầu; Vi phạm quy định trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Vi phạm quy định trong lĩnh vực quy hoạch. Các hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Nghị định quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư vẫn gồm phạt cảnh cáo; phạt tiền; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các điều từ Chương II đến Chương V Nghị định này.

Nghị định quy định rõ mức phạt tiền tối đa đối với từng lĩnh vực, theo đó: lĩnh vực đầu tư là 300.000.000 đồng; lĩnh vực đấu thầu là 300.000.000 đồng; lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 100.000.000 đồng; lĩnh vực quy hoạch là 500.000.000 đồng. Mức phạt tiền quy định nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Với cá nhân vi phạm cùng một hành vi thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt so với tổ chức.

Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, đăng ký doanh nghiệp là 1 năm; lĩnh vực quy hoạch là 2 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, Nghị định cũng quy định rõ về hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả tại mục 2 Chương II Nghị định, cụ thể như sau:

– Điều 15. Vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

– Điều 16. Vi phạm về điều kiện đầu tư kinh doanh tại Việt Nam

– Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư

– Điều 18. Vi phạm về ưu đãi đầu tư

– Điều 19. Vi phạm về thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *