CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC

 XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021

Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm

Tổ Tập huấn XTĐT và Xây dựng thương hiệu địa phương sẽ thực hiện các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực XTĐT cho địa phương và doanh nghiệp như sau:

1. Các khoá học tập huấn bồi dưỡng kiến thức:

STT

KHOÁ HỌC THỜI LƯỢNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

GHI CHÚ

1 Bồi dưỡng kỹ năng Xúc tiến Đầu tư cho địa phương 2 ngày Cán bộ, chuyên viên địa phương
2 Bồi dưỡng kỹ năng Xúc tiến Đầu tư cho doanh nghiệp 2 ngày Doanh nghiệp

 

3 Tập huấn hướng dẫn luật Đầu tư, luật Doanh nghiệp 2020. 1 ngày Cán bộ, chuyên viên địa phương và doanh nghiệp
4 Tập huấn bồi dưỡng Kế toán đơn vị sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư 4 ngày Cán bộ, chuyên viên địa phương
5 Tập huấn kiến thức Xúc tiến đầu tư ra nước ngoài 1 ngày Doanh nghiệp
6 Bồi dưỡng kiến thức xây dựng thương hiện địa phương trong Xúc tiến đầu tư. 2 ngày

 

Cán bộ, chuyên viên địa phương
7 Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức sự kiện Xúc tiến đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư hiệu quả. 1 ngày Cán bộ, chuyên viên địa phương
8 Lập các đề tài nghiên cứu khoa học XTĐT và Xây dựng thương hiệu địa phương. Theo thời hạn đề tài Phối hợp địa phương
9 Đề tài NHKH nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội và qui hoạch vùng. Theo thời hạn đề tài Phối hợp địa phươn

2. Danh sách Giảng viên, báo cáo viên tham gia:

Giảng viên, báo cáo viên là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm ngành XTĐT như:

1- Ông TS. Lê Chí Sỹ, Giám đốc chiến lược ThuDuc House, giảng viên ĐHKT Tp.HCM.

2- Bà ThS. Lâm Thị Hồng, nguyên Phó Trưởng Ban QL Khu Kinh Tế Long An, giảng viên ĐH KTCN Long An.

3- Ông PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Viện Nam, thành viên Tổ tư vấn Thủ tướng chính phủ.

4- Ông  MBA. Nguyễn Anh Ngọc, nguyên Phó GĐ Trung tâm XTĐT Tp.HCM –ITPC, nguyên trưởng khoa Kinh tế ĐHNL; Chuyên gia tài chánh SMEs (Harvard),                                                                                   chuyên gia Marketing quốc tế (CBI, Bộ Ngoại giao Hà Lan).

5- ThS. Trần Thị Hải Yến, Giám đốc IPCS, nguyên trưởng ban Hợp tác quốc tế  – ĐH Tôn Đức Thắng.

6- TS. Phan Huỳnh Anh, Viện trưởng Viện Smento, giảng viên Khoa Kinh doanh Quốc Tế – ĐHKT HCM(UEH).

7- ThS. Phan Phát Huy, nguyên Giám đốc Trung tâm Catem-ĐH Tôn Đức Thắng, Viện trưởng Viện kinh tế Đông Nam Á.

Ngoài ra còn có các chuyên gia là lãnh đạo, chuyên viên Cục Đầu tư nước ngoài; các chuyên gia từ cơ quan bộ ngành TW trong lĩnh vực liên quan tham gia huấn luyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *