Đào tạo & Nghiên cứu

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư cho các địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức trực... Xem thêm >>

Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức Xúc tiến Đầu tư tỉnh An Giang

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư cho các địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang theo hình thức trực... Xem thêm >>

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long – năm 2021

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư cho các địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hình thức trực... Xem thêm >>

Lễ ký kết đào tạo nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào Việt Nam

(VOV5) –  Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) và Hiệp hội Đài Việt ký kết hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chính sách Tân hướng Nam. Chiều 13/04, Công hội điện tử công nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) và Hiệp hội phát triển kinh tế văn hóa... Xem thêm >>

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC  XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021 Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm Tổ Tập huấn XTĐT và Xây dựng thương hiệu địa phương sẽ thực hiện các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực... Xem thêm >>