Đào tạo & Nghiên cứu

THÔNG BÁO tổ chức lớp “Cập nhật kiến thức mới về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành”

THÔNG BÁO tổ chức lớp “Cập nhật kiến thức mới về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành” (Đăng ký tại đây) Đăng ký tại đây. Xem thêm >>

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021

TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC  XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2021 Kính gửi: Lãnh đạo Trung tâm Tổ Tập huấn XTĐT và Xây dựng thương hiệu địa phương sẽ thực hiện các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực... Xem thêm >>