Dịch vụ Xúc tiến đầu tư

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

Tổ chức các đoàn đi xúc tiến đầu tư nước ngoài cho địa phương, doanh nghiệp và các tổ chức có nhu cầu theo các chủ đề: Bao gồm tư vấn chương trình tổng thể, làm thủ tục, mời báo cáo viên & đại biểu, lựa chọn địa điểm, hỗ trợ công tác hậu cần,... Xem thêm >>

Cung cấp dịch vụ Quảng bá doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam – IPCS 289 Dien Bien Phu st., Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam Tel: 028.3930.6671 / 028.3930.3287 Fax: 028.3930.5413 Xem thêm >>

Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư

Vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam – IPCS 289 Dien Bien Phu st., Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam Tel: 028.3930.6671 / 028.3930.3287 Fax: 028.3930.5413 Xem thêm >>

Tư vấn xây dựng website Xúc tiến đầu tư

Vui lòng liên hệ Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam – IPCS 289 Dien Bien Phu st., Ward 7, District 3, HCMC, Vietnam Tel: 028.3930.6671 / 028.3930.3287 Fax: 028.3930.5413 Xem thêm >>