Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư cho các địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo hình thức trực tuyến.
Diễn giả gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và pháp lý.
Thời gian: Ngày 18/11/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *