Nghị định 37/2020/NĐ-CP: Bổ sung thêm ngành nghề ưu đãi đầu tư

Theo đó, Nghị định 37 bổ sung khoản 2 vào Mục V Phần B Phụ lục I về danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư đối với hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm:

  • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Đầu tư kinh doanh khu vực làm việc chung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định 37/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ 15/5/2020. Tải về tại đây.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam

Phòng Thông tin Tư liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *