Tập huấn bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Long – năm 2021

Thực hiện công tác tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư cho các địa phương, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) phối hợp tổ chức chương trình tập huấn dành cho đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo hình thức trực tuyến.
Diễn giả gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư và pháp lý.
Thời gian: Từ ngày 07 đến ngày 08/10/2021 (thứ Năm và thứ Sáu).
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam
Phòng Thông tin Tư liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *