Thông tư số 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Ngày 28/04/2017 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. Thông tư 40/2017/TT-BTC thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017.
Tải về tại đây.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam
Phòng Thông tin Tư liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *