Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Ấn Độ

Tính đến tháng 12 năm 2021, Ấn Độ có 313 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 910 triệu USD, đứng thứ 25/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1.1. ĐTNN của Ấn Độ tại Việt Nam

Tính đến tháng 12 năm 2021, Ấn Độ đứng thứ 25/140 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam với 313 dự án, tổng vốn đăng ký 910,41 triệu USD. Quy mô dự án bình quân của Ấn Độ là 2,9 triệu USD/dự án, thấp hơn quy mô dự án bình quân chung của cả nước là 11,8 triệu USD/dự án.

 – Về cơ cấu ngành: các dự án của Ấn Độ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có 60 dự án, tổng vốn đầu tư 459,6 triệu USD, chiếm 50,5% về vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực Sản xuất, phân phối điện với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 236,3 triệu USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư là 96,5 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

– Về địa bàn đầu tư: không tính 3 dự án thăm dò, khai thác dầu khí, Ấn Độ đầu tư tại 28 địa phương. Ninh Thuận dẫn đầu với 4 dự án, tổng vốn đầu tư 195,1 triệu USD. Tiếp theo là Phú Yên với 8 dự án, tổng vốn đầu tư 189,64 triệu USD. Bình Dương đứng thứ ba với 10 dự án, tổng vốn đầu tư là 116,26 triệu USD. Còn lại là các dự án tại TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Long An…

Trong năm 2021

Tính riêng trong năm 2021 các nhà đầu tư Ấn Độ đầu tư 26 dự án cấp mới, 7 dự án tăng vốn và 60 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 19,15 triệu USD, đứng thứ 27/106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2021.

1.2. Một số dự án tiêu biểu:

Dự án lớn nhất của Ấn Độ tại Việt Nam là dự án Nhà máy đường SƠN HÒA tại Phú Yên với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,5 triệu USD.

Dự án Nhà máy điện mặt trời INFRA 1 tại Ninh Thuận, tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD.

Dự án Công ty TNHH TATA Coffee Việt Nam, tại Bình Dương với tổng vốn đầu tư 67,5 triệu USD.

Theo Cục ĐTNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *