Tình hình hợp tác đầu tư Việt Nam – Thái Lan

1. Tình hình chung:

Tính đến 31/12//2021, Thái Lan có 645 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 13 tỷ USD, đứng thứ 8/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đâu tư vào Việt Nam, sau Singapore. Quy mô dự án bình quân là 20,1 triệu USD/dự án, cao hơn quy mô dự án bình quân chung là 11,8 triệu USD/dự án.

Trong năm 2021 Thái Lan đầu tư 35 dự án mới, 20 dự án tăng vốn và 37 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư đăng ký là 349,47 triệu USD, đứng thứ 11/106 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

FDI của Thái Lan những năm gần đây: Năm 2015, đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam chỉ đạt 337,35 triệu USD nhưng đến năm 2016 có bước tăng đột biến. Riêng trong năm 2016 này, Thái Lan đã đầu tư 35 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư 732 triệu USD tăng gấp 2,17 lần so với năm 2015. Các năm sau đó (2017-2019), đầu tư của Thái Lan ổn định, năm 2017 là 624,9 triệu USD, 2018 là 762,91 triệu USD, năm 2019 đạt 927,12 triệu USD. Đến năm 2020 đầu tư của Thái Lan tăng vọt lên 1,8 tỷ USD chủ yếu do dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam (Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn) tăng vốn vốn đầu tư thêm 1,386 tỷ USD, tổng vốn đầu tư của dự án này đạt 5,156 tỷ USD.

Năm 2021 do ảnh hưởng chung của đại dịch Covid 19 đã ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam, tổng vốn đầu tư của Thái Lan trong năm 2021 chỉ đạt là 349,73 triệu USD bằng 19% so với năm 2020. Tuy nhiên số lượng dự án cấp mới năm 2021 vẫn đạt 35 dự án cấp mới, chỉ giảm 14,7% so với năm 2020. Điều đó thấy rằng các nhà đầu tư Thái Lan vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam, và những khó khăn dịch bệnh trước mắt chỉ là tạm thời.

2. Về quy mô đầu tư:

Trong số các dự án FDI của Thái Lan tại Việt Nam chỉ có 1 dự án vốn đầu tư trên 1 tỷ USD (Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam – Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn), chiếm 0,2% số dự án nhưng chiếm tới 39,6% tổng vốn đầu tư đăng ký. Có 13 dự án có vốn đầu tư trên 100 triệu USD với tổng vốn đầu tư 3,27 tỷ USD (chiếm 2% tổng số dự án và 25,1% tổng vốn đầu tư). Dự án quy mô từ 50 đến dưới 100 triệu có 17 dự án với tổng vốn đầu tư 1,157 tỷ USD (chiếm 2,6% số dự án và 8,9% tổng vốn đầu tư). Từ 10 đến dưới 50 triệu USD có 116 dự án, vốn đầu tư 2,46 tỷ USD (chiếm 18% số dự án và 18,9% tổng vốn đầu tư).

Phần lớn các dự án của Thái Lan tại Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ. Số lượng các dự án dưới 10 triệu USD với 498 dự án chiếm tới 77,2% tổng số dự án nhưng các dự án này chỉ chiếm 7,4% tổng vốn đầu tư với số vốn là 967,56 triệu USD.

3. Về lĩnh vực đầu tư:

Các dự án đầu tư của Thái Lan tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 242 dự án và 9,78 tỷ USD tổng vốn đăng ký, chiếm 37,5% số dự án và 75,2% tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam; đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất điện với 11 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 997,16 triệu USD, chiếm 7,7%  tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam; tiếp theo là lĩnh Kinh doanh bất động sản với 21 dự án  tổng số vốn là 751,6 triệu USD  chiếm 5,8 tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam.

 4. Về địa bàn đầu tư:

Thái Lan hiện đã có đầu tư tại 48/63 tỉnh thành phố của Việt Nam nhưng chủ yếu tập trung tại các tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện cơ sở hạ tầng tương đối thuận lợi như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai.

Bà Rịa – Vũng tàu chỉ có 9 dự án của nhà đầu tư Thái Lan nhưng dẫn đầu về tổng vốn đầu tư với 5,23 tỷ USD, chiếm 1,4% về số dự án nhưng chiếm 40,24% tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam; đứng thứ hai là Đồng Nai với 37 dự án, tổng vốn đầu tư 1,02 tỷ USD, chiếm 7,9% tổng vốn đầu tư của Thái Lan tại Việt Nam. Đứng thứ ba là Bình Dương với 40 dự án, tổng vốn đầu tư 685,8 triệu USD, chiếm 5,27% tổng vốn đầu tư; đứng thứ tư là Kiên Giang với 4 dự án số vốn trên 679 triệu USD vốn đầu tư, chiếm 5,21% vốn đầu tư.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có nhiều dự án đầu tư của Thái Lan nhất với 235 dự án chiếm 36,4 % số dự án, nhưng số vốn chỉ đạt 482 triệu USD chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư, các dự án đầu tư vào TP Hồ Chí Minh chủ yếu là các dự án có quy mô nhỏ, dự án lớn nhất là dự án Công ty TNHH J.S.T Việt Nam với số vốn là 50 triệu USD đầu tư trong lĩnh vực Dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong các ngành công nghiệp dầu và khí đốt, hóa dầu và ngành điện.

Theo Cục ĐTNN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *