Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 10 tháng năm 2023

(MPI) – Tính đến ngày 20/10/2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt hơn 25,76 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ, giảm 7 điểm phần trăm so với 9 tháng đầu năm 2023. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và GVMCP vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Cơ cấu vốn ĐTNN 10 tháng năm 2023 theo tháng và theo cách thức đầu tư vốn

Cụ thể, có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) (tăng 66,1% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ USD (tăng 54% so với cùng kỳ); có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư (tăng 19,4% so với cùng kỳ), tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỷ USD (giảm 39% so với cùng kỳ);có 2.836 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 5,4% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,13 tỷ USD (tăng 35,4% so với cùng kỳ).

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 18,84 tỷ USD, chiếm gần 73,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45,8% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỷ USD, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 44,8% so với cùng kỳ. Các ngành tài chính ngân hàng, bán buôn, bán lẻ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,54 tỷ USD (gấn 61,4 lần) và gần 907 triệu USD (tăng 6,3%). Còn lại là các ngành khác.

Xét về số lượng dự án mới, công nghiệp chế biến chế tạo cũng là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 32,8%) và điều chỉnh vốn (chiếm 54,4%). Bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về số giao dịch GVMCP (chiếm 41,6%).

Trong 10 tháng đầu năm 2023, đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Xinh-ga-po dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 4,65 tỷ USD, chiếm hơn 18% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 13% so với cùng kỳ 2022; Hàn Quốc đứng thứ 2 với gần 3,93 tỷ USD, chiếm 15,2% tổng vốn đầu tư, tăng 0,5% so với cùng kỳ. Hồng Kông đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,54 tỷ USD, chiếm hơn 13,7% tổng vốn đầu tư, gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,…

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 21,7%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,7%) và GVMCP (chiếm 28,2%).

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 10 tháng năm 2023. Quảng Ninh vượt lên dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút được với việc cấp mới thêm 02 dự án đầu tư lớn trong tháng 10, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,09 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2022. Hải Phòng xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,8 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp 2,14 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang,…

Nếu xét về số dự án, TP Hồ Chí Minh là địa bàn dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (38%), số lượt dự án điều chỉnh (25,3%) và GVMCP (66,6%).

Tính tới ngày 20/10/2023, ước tính các dự án đầu tư nước ngoài đã giải ngân được khoảng 18 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022, tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm so với 9 tháng đầu năm.Xuất khẩu (kể cả dầu thô) của khu vực ĐTNN ước đạt 213,94 tỷ USD, giảm 8,2% so với cùng kỳ, chiếm 73,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 212,51 tỷ USD, giảm 8,1%, chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu cả nước. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt gần 172,34 tỷ USD, giảm 12,9% so cùng kỳ và chiếm 64,4% kim ngạch nhập khẩu cả nước. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu giảm trong 10 tháng năm 2023, khu vực ĐTNN vẫn xuất siêu 41,6 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 40,17 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu gần 18,46 tỷ USD./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *